dołącz do nas

Zarejestruj się

dane kontaktowe

ustaw hasło


zgody

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest gomedia Wojciech Gołębiewski, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Olsztyńskiej 4 lok.4, o numerze NIP 966-135-47-80, REGON: 052240608, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 69373.

Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej danych o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować:

  • poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email info@biustonoszemama.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 505 506 046
  • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Ewentualnie przetwarzamy Twoje dane także w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym; Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu gomedia Wojciech Gołębiewski, którym jest:

  • rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia powyższych umów;
  • prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

W celu kierowania spersonalizowanej, indywidulanej oferty marketingowej produktów biustonoszemama.pl w sposób zautomatyzowany dopasowanej na podstawie przeprowadzonego profilowania – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, zaś w zakresie związanym z realizacją Programu Lojalnościowego – Loyalty Point sp. z o.o., przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w  jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (udział w Programie, zautomatyzowane przetwarzanie danych) – przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na przetwarzanie danych zgodnie dokonane na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem info@biustonoszemama.pl lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest/było dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia/realizacji umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych było/jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu:

Dane wykorzystywane są do poznania Twoich preferencji zakupowych, na podstawie których będziemy mogli przygotowywać oferty specjalnie dostosowane do indywidualnego użytkownika.

Analizować będziemy co, gdzie, kiedy i jak często jest kupowane, żeby móc np. dać rabat lub inna ofertę promocyjną na najczęściej wybierane produkty lub zachęcić konsumenta do spróbowania produktów, których jeszcze nie kupił. Oferty specjalne to rabat na zakupy (procentowy lub ilościowy), możliwość powiększenia podstawowego zestawu, możliwość otrzymania produktu gratis.

W związku ze automatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących przyznanych Ci indywidulanych ofert marketingowych produktów biustonoszemama.pl opartych na profilowaniu masz prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).


dane do faktury/rachunku:

 
Kontakt
Obsługa sklepu internetowego:
ul. Olsztyńska 4 lok. 4
15-870 Białystok, Polska

Płatności PayU

© 2019-2024 biustonoszemama.pl

Scroll to top
Strona www.biustonoszemama.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies. [OK]